Verksamhets­områden

Euro Energy Components levererar dagligen distributions- och montagematerial för skåps-, central-, och ställverksbyggare samt produkter och lösningar för åsk-, och överspänningsskydd, potentialjordning, arbete med spänning (AMS) och personlig säkerhetsutrustning (PPE).

Verksamhets­områden

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material. 

Euro_Energy_Components_EEC_Farlig_kr_vande_arbetsplatser_2

FARLIGA OCH KRÄVANDE ARBETSPLATSER

När det sätts extra höga krav på säkerhet är det viktigt med rätt produkter och kunskap om hur man använder så effektivt som möjligt.

Med fokus på personlig säkerhet tar vi tillsammans med er som kund och utifrån ert specifika behov, fram rätt produkter så att ni får kostnadseffektiva, kvalitativa och långsiktiga lösningar.

Euro_Energy_Components_elkraft_St_llverk_2

ELKRAFTSDISTRIBUTION

Vårt samhälles totala engergibehov ökar och det ställs högre krav på tillgänglighet och stabilitet och små störningar i elnätet kan få stora och dyra konsekvenser för industrin och energiverk.

Med driftsäkerhet i fokus tillhandahåller EEC kompetens i form av produkter samt kostnadseffektiva, kvalitativa och långsiktiga lösningar.

Euro_Energy_Components_EEC_F_rnybar_energi_ABB_2_1

FÖRNYBAR ENERGI

Laddstationer, solpaneler och solcellsanägningar är avgörande för en hållbar och förnybar energi men alla dessa alternativ är utsatta för yttre påverkan som blixtnedslag och överspänningar.

Euro Energy är tillsammans med vår partner DEHN en av de ledande aktörerna på marknaden för potentialjordning, åskskydd och överspänningsskydd

Euro_Energy_Components_EEC_Livsmedelsindustrin_ARLA_L_2

LIVSMEDELSINDUSTRI

Trycket och kraven ökar inte bara på rätt hygien utan även på pålitlig drift i varierande temperaturer och frätande miljöer, detta samtidigt som det blir allt kortare produktcykler.

Med utgångsläge ifrån våra kunders unika behov tar vi på EEC i samverkan med våra specialiserade partner fram allt ifrån konceptlösningar till rätt urval av produkter.

Euro_Energy_Components_EEC_Ren_Luft_L_2

REN LUFT

Man tar ofta tillgången på ren luft och rätt temperturer för givet och med dagens strängt reglerade krav inom arbetsmiljö så har i stor sett alla branscher behov av någon form av behov på rätt luftmiljö.

Euro Energy levererar produkter för automationer och styrningar till de flesta branscher runt om i landet.

Euro_Energy_iStock-496033402_cut

BASINDUSTRI

Vi kan glädjande och som ett litet kvalitetsbevis konstatera att Euro Energy idag levererar till de flesta segmenten inom svensk basindustri.

Med kunder inom t.ex. kol-, kemi-, stål- och skogsindutrin ser vi fram emot att ytterligare kunna utveckla våra samarbeten inom dessa för landet, viktiga näringar.