Miljö & Kvalitet

KVALITET

På Euro Energy Components är kvalitetsarbetet en del av den vardagliga verksamheten.

Att ständigt söka förbättringar på kvalitén blir då en röd tråd som hjälper oss att leverera de absolut bästa produkterna och tjänsterna på marknaden, något vi lyckats med under många år.

 Kvalitetsarbete är en hörnsten i vår verksamhet och en förutsättning för att kunna leverera det yttersta till våra kunder. Belöningen mäts i nöjda medarbetare och bra affärer för såväl våra kunder som företaget.

EEC´s kvalitetsarbete följer ISO 9001 och därtill försöker vi alltid att möta gängse branschdirektiv.

MILJÖ

Vi strävar efter ett sunt miljötänkande och att på bästa möjliga sätt värna om miljön nu och i framtiden, ett arbete som vägs och förenas med våra kunders krav och önskemål.

 Vad är tekniskt möjligt? ekonomiskt försvarbart? ekologiskt motiverat? För att klara av detta jobbar vi enligt ISO 14001 och jobbar med leverantörer som delar vår uppfattning om ett sunt miljöarbete.

EEC med personal värnar om miljö och natur samt arbetar aktivt för att förhindra negativ miljöpåverkan i vår närhet.

GDPR

 Den 25maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas.

På EEC har vi rutiner som säkerställer att personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Inga farliga piratkopior

Förfalskade komponenter blir allt vanligare inom elektronikkomponentindustrin. Med EEC kan du känna säker på att det du beställer är godkända, äkta komponenter direkt från den ursprungliga tillverkaren eller från godkända distributörer. Vi har rutiner som gör att produkter går att spåra vilket ger en säkerhet mot förfalskningar. Alla komponenter från EEC ska vara 100 procent äkta.