EEC_Vattenfall_ABB_Partical_discharge_cut_5

Kundcase

Nedan följer ett antal exempel på olika uppdrag och utmaningar vi på EEC tillsammans med våra kunder har ställts inför. Är det något speciellt område eller projekt ni skulle vilja veta mer om så tveka inte på att kontakta oss.

Vi har många intressanta och informativa referensobjekt som förhoppningsvis kan vägleda er till att utveckla er verksamhet.

Servicearbete under högspänning

Säkra samarbeten sedan 1996

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi.

Detta till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material. 

EEC_Vattenfall_avbrottfritt-underhall_2_1_

Vattenfall Services Nordic AB

Sveriges ledande företag inom underhålls-, entreprenad- och konsulttjänster för energi- och elanläggningar.

Företagets kunder finns inom elnät, energi, industri, kommun, landsting, fastighet, transport och entreprenad

2 280 anställda, Omsättning 5 680 mkr

www.vattenfall.se/företag

UTMANING

Kunden, Vattenfall Services utför dagligen olika typer av underhåll, i detta fall gällde det att smörja frånskiljare (brytare) som är satta under högspänning.

Tillvägagångsättet och rutinen man då tillämpade var att bryta all spänning och smörja manuellt.

En gammal och beprövad metod men som tyvärr innebar driftstopp och extra kostnader.

LÖSNING

Tillsammans med en av våra leverantörer Dehn, gjorde våra utvecklare på Euro Energy en analys av detta och jobbade fram ett förslag på effektivisering.

Lösningen byggde på en ny typ av automatiserad oljekanna med isolerad pip, som möjliggjorde underhåll upp till 72Kv.

RESULTAT

Vattenfall Services kan nu utföra dessa underhållsarbeten under spänning, med rätt säkerhetsavstånd upp till 72kV.

På så vis undviker man driftstopp och onödiga kostnader.

Idag säljs och används denna lösning runt om i hela landet, såväl på utomhusstationer som trästolpar.

Instrument för Partial Discharge

EEC_J_mtkraft_partial_discharge_5

Jämtkraft AB

Jämtkraft med sin hemvist i Jämtland är en energikoncern som levererar förnybar energi som gör livet bättre och smarta energilösningar som bygger det hållbara samhället.

Företaget grundades 1889 och ägs av kommunerna Åre, Krokom och Östersund. 

Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och är också delägare i flera energibolag.

Länk:

www.jamtkraft.se

UTMANING

Kunden, Jämtkraft Östersund sökte en svensk leverantör av PD-Instrument  med erfarenhet, bra logistik och hållbara priser.

Man hade tidigare jobbat med flera leverantörer och testat olika lösningar men sökte efter en svensk långsiktig helhetlösning.

LÖSNING

Tillsammans med en av våra leverantörer EA Technologies tog vi utifrån kundens önskemål/kravspecifikation fram en hållbar lösning för PD-mätning. detta resulterade bl.a. i svensk bruksanvisning och menysystem på svenska.

Därtill utbildade Euro Energy personalen på Jämtkraft för ett så optimal resultat som möjligt, något som blev mycket uppskattat. 

En helhetslösning som även förberedde och erbjöd tillgång till produkter inom andra produktområden.

RESULTAT

Detta blev en lyckosam mix av bra produkt och effektiv svensk logistik för Jämtkraft som sedan dess har köpt in olika typer instrument till sina tekniker runt om i landet.

Ett samarbete som idag också innebär att Jämtkraft tar hjälp av Euro Energy för att få rätt AMS- material och skyddsutrustning såsom t.ex. ljusbågstestade skyddskläder.

Säkerställa mobilnät vid strömavbrott

Backup_f_r_sk_nedslag_tex_Telia_mobil_4_cut_kopia_

Telia Sverige AB

Telia är Sveriges största teleoperatör, både sett till omsättningen och antal kunder.

Företaget säljer anslutningar inom fast telefoni, datakommunikation, Internet, digital-tv, Ip-telefoni och mobiltelefoni till privatpersoner, företag och organisationer.

Telia Sverige ingår i koncernen Telia Company. 

Länk:

www.telia.se

UTMANING

Stabila mobilnät är oerhört viktigt i dagens samhälle då det i stort sett berör allt ifrån privatpersoner till företag och sjukvård. Strömavbrott pga. av t.ex. åsknedslag är ett typiskt exempel som kan orsaka driftstörningar på mobilnätet.

För att skydda sig och förebygga mot detta hade Telia, en av de större leverantörerna i landet, ett antal reservkrafts omkopplare och på vissa ställen upp till 6 olika omvandlare/brytare.

Vilket sammantaget var förhållandevis resurs- och kostnadskrävande.

Man sökte då efter en ”modernare” och mer effektiv lösning på problemet.

LÖSNING

Euro Energy Components fick då i uppdrag av beställaren att tillsammans med Telia ta fram kravspecifikationer och förslag på nytänkande lösningar som var kostnadseffektiva och lättarbetade.

Projektet tog ca 6 månader och mynnade ut i en lösning som bygger på stabila reservkrafts omkopplare och endast 2st brytare, dessutom med parallell funktion.

Produkten blev avsevärt mer lättanvänd och lättinstallerad med effektiva manöverfunktioner.

RESULTAT

Denna lösning blev en framgång från dag 1 och nu drygt 5 år senare är det fortfarande lika stabilt.

Det har tillkommit små justeringar främst i form av förbättringar för användarna/installatörer såsom t.ex. instruktioner och säkerhetsdirektiv.

Den totala enheten är väl förberedd för snabb installation vilket bidrar till korta driftsavbrott.

Idag levereras och installeras produkten/lösningen framgångsrikt över hela landet.

Rekommendationer för val av rätt skyddsprodukter

EEC_EON_rek_av_skyddskl_der_ex_skor_Giasco_4

E.ON Sverige AB

Företaget är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Verksamheten utgörs i huvudsak av två affärsområden, smarta distributionsnät och innovativa energilösningar.

E.ON levererar el, värme och smarta energilösningar lösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige.

Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder och i Sverige har man ca 2100 anställda.

Länk:

www.eon.se

UTMANING

En stor aktör som E.ON har inte bara ett övergripande samhällsansvar att leverera stabila distributionsnät och innovativa energilösningar.

Man har naturligtvis också ett viktigt ansvar i att tillhandahålla rätt utrustning och utbildning för de egna teknikerna men därtill också att rekommendera och i vissa fall kräva av underleverantörerna att använda rätt och säkra skyddsprodukter när man utför arbeten på E.ON´s anläggningar.

Främst gäller det olika typer AMS-produkter men även felsökningsinstrument.

Exempel på underleverantörer till E.ON är Svea Renewable Solar, One Co Netwoorks, Terex Ritz, Utility Solutions,Dehn och Eltec för att nämna några.

LÖSNING

På Euro Energy har vi sedan många år tillbaka byggt upp ett nätverk av de absolut främsta tillverkarna & leverantörerna som finns på marknaden för AMS-produkter.

Att vi dessutom har etablerad kontakt med många av E.ON´s underleverantörer underlättar naturligtvis.

Så med utgångsläge från E.Ons önskemål och i samråd med de olika underleverantörerna tog vi på EEC fram riktlinjer för rätt produkt till angivet ändamål och därtill förslag på lämpliga varumärken.

RESULTAT

Som en följd och lyckat resultat av detta arbete är kunskapen hos underleverantörerna idag på en tillfredställande nivå, man vet vad man som rekommenderas eller krävs vid val av skyddsprodukter.

Vid minsta osäkerhet finns vi på Euro Energy tillhands för vägledning, något som sammantaget innebär att E.ON som huvudansvarig kan känna sig avsevärt mer trygga nu än tidigare.

Exempel på av Euro Energy rekommenderade varumärken är Giasco, Novax, SFE och Boddington Electrics för att nämna några.