Distribution & montagematerial

 

Ett brett komponentsortiment av produkter för ställverksbyggare och automatikskåpsbyggare. Skenhållare, flexibla strömskenor (isolerade och oisolerade), jordflätor, distributionsblock, skenklämmor, metall- & plastdistanser, Kopplingsplintar och anslutningsklämmor Al/Cu, värmeelement, filterfläktar, termostater och säkringssocklar.

Produkter för den som bygger någon form av elektriska fördelningar.

Alfa Electric Termostater, värmeelement och filterfläktar m.m

Italweber Säkringsmaterial som säkringssocklar, säkringar och ugnsluckor.

Jean Müller Ugnsluckor, SASIL-säkringslister och specialklämmor.

Ouneva Anslutningsmaterial som kopplingsplintar, distributionsblock, anslutningsklämor och PEN-plintar

Teknomega Montage och Distributionsmaterial som flexibla, jordflätor och distributionsblock.

Pullmann Montagematerial som fasskenor, födelningsplint och skenklämmor

 

 

Kataloger

2. Distribution & montagemateriel

2. Distribution & montagemateriel

Teknomega, Elexo, Ouneva, Pollmann & Alfa Electric

Komponenter för montering av apparater, samt elektriska förbindningar.

Ladda ner katalog (SE) Teknomegas katalog (EN) Ounevas katalog (EN) Pollmanns katalog (EN) Alfa Electrics katalog (EN) Elexos katalog (EN)