Last- och säkringslastbrytare

Technoelectric

Technoelectric har en väl utvecklad serie lastbrytare och säkringslastbrytare med ett komplett tillbehörsprogram. Huvudbrytare SD1-3 finns från 40-125 A 3- & 4-poliga för DIN-montage. Lastbrytare VCP 1-6 från 125 A till 3150 A och säkringslastbrytare VCF2-5 från 125 A till 800 A. Samtliga Technoelectrics brytare i 3- respektive 4-poligt utförande kan utrustas med parallellmanöverdon, omkopplingsdon eller förbikopplingsdon. Motordon finns till större delen av serien. Samtliga Technoelectrics brytare är godkända enligt IEC 947-3. BS 5419 och VDE 0660-107, och ingår i serien "Global Teknik".

Lastbrytare

Lastbrytare är handmanövrerade elkopplare vars uppgift är att sluta, föra och bryta ström under normal drift och vid driftmässiga överbelastningar. Vi har ett brett sortiment som möter högt ställda krav på funktion och tillförlitlighet. Lastbrytarna kan även fås med shuntutlösare och motorstyrning som finns från 400-3150 A.

Säkringslastbrytare

Säkringslastbrytare är i princip som lastbrytare med den skillnaden att säkringslastbrytaren är försedd med säkringar, som löser ut för såväl termisk som kortslutningsström. Säkringslastbrytarna kan säkras med säkringar enligt DIN-, BS- och NFC-norm. Säkringslastbrytarna kan även fås med shuntutlösare.

Katko

Ett stort sortiment av brytare för elinstallationer och industri, med ett bett tillbehörssortiment. Last- & säkringslastbrytare 3-4-poliga upp till 630 A.

Katkos brytarserie är godkända enligt IEC 947-3.

Kataloger

1. Last- & säkringslastbrytare

1. Last- & säkringslastbrytare

Technoelectric, Katko, Jean Müller, ITALWEBER

Last- & säkringslastbrytare med ett komplett tillbehörsprogram.

Ladda ner katalog (SE) Technoelectrics katalog (EN) Jean Müllers katalog (EN) Katkos katalog (EN) ITALWEBERs katalog (EN)
6. Potentialutjämning & överspänningsskydd

6. Potentialutjämning & överspänningsskydd

DEHN

Åskskydd

Ladda ner katalog (SE)