Åskskydd / Jordning

Åskskydd

Benjamin Franklin, uppfinnaren av åskledaren, erkände åska som ett elektriskt fenomen redan 1752. Det är allmänt känt idag att åskskydd är mer än en "bur" av åskledarsystem, nerledare och jordavslutningssystem. Ett omfattande skyddssystem som förklaras och specificeras i en standard, är nödvändigt. Den nuvarande standardserien IEC / EN 62305 är en internationellt samordnad standard och ger ett omfattande helhetskoncept för åskskydd.

Extrema väderförhållanden blir allt vanligare i hela världen som en följd av den globala uppvärmningen. Konsekvenser såsom höga vindhastigheter, ett ökat antal stormar och kraftig nederbörd kan inte ignoreras. Därför kommer konstruktörer och installatörer möta nya utmaningar särskilt när det gäller vindstyrkor. Detta påverkar inte bara bygg strukturer (statiskt av strukturen), men även åskledarsystem.

I området åskskydd, har standarderna DIN 1055-4:2005-03 och DIN 4131 använts som dimensioneringsgrund hittills. I juli 2012 har dessa standarder ersatts av Eurokoderna som ger hela Europa gemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar.

DEHN erbjuder komponenter och utrustning för kompletta åskskyddande system. Komponenter för installation av externa åskskyddssystem måste uppfylla de mekaniska och elektriska krav som anges i standardserien EN 62561-x. DEHNs produkter är naturligtvis tillverkade och testade i enlighet med dessa standarder.

Det har varit, och kommer alltid att vara DEHNs mål är att ligga ett steg före det aktuella teknikläget och att kontinuerligt förbättra i intresse och nytta för kunderna.
I DEHNs högteknologiska laboratorier simuleras åskparametrar för att testa installationer/system för åskskydd och uppgradera dem om det behövs.

Potentialutjämning / Jordning

Den huvudsakliga funktionen för potentialutjämningsnätet är att förhindra farliga potentialdifferenser mellan alla apparater/installationer i de inre åskskyddszonerna (LPZ) och minska det magnetiska fältet från blixtnedslaget. Den låga induktans som krävs av potentialutjämningsnätet uppnås genom att knyta ihop samtliga anslutningar i alla metallkomponenter vilket förutsätter att potentialutjämningens anslutningar i anläggnings åskskyddszon LPZ uppnås. Det skapar ett tredimensionellt sammanflätat nät. Typiska komponenter i nätet är:

  • Alla metallinstallationer (t.ex. rör, pannor)
  • Förstärkningar i betongen (i golv, väggar och tak)
  • Armering (t.ex. mellanbjälklag)
  • Kabelkanaler
  • Ventilationskanaler
  • Hisskenor
  • Metallgolv
  • Matarledningar

En gallerkonstruktion för potentialutjämningsnätet av ca 5 m x 5 m skulle vara idealiskt. Detta minskar det elektromagnetiska fältet inuti en åskskyddszon LPZ men en faktor av 2 (motsvarande 6 dB).

Kataloger

Åskskydd / Jordning

Åskskydd / Jordning

DEHN

Skydda byggnader mot mekanisk förstörelse. Potentialutjämning

Ladda ner katalog DEHNs katalog (EN)